CORONA-PROTOCOL

Belangrijk voor ons allemaal is dat iedereen zich houdt aan dit protocol. Niet alleen voor onze en jullie gezondheid, maar ook om verantwoord te kunnen volleyballen en om het mogelijk te maken dat er na de wedstrijden nog nagetafeld kan worden bij het sportcafé van John en Ria. De regels lijken misschien soms tegenstrijdig en overtrokken, maar het zijn de regels van de Rijksoverheid en dus moeten ook wij ons daaraan houden. Om het protocol te kunnen laten werken zijn de wedstrijden verkort tot 55 minuten. Aanvang wedstrijden (onveranderd): 19.45 - 20.50 - 21.55.


1. Iedereen komt in zijn sporttenue naar Calluna! (Omkleden - behalve je schoenen - doe je dus thuis!)

2. Bij binnenkomst eerst je handen wassen!

3. Vervolgens gaat iedereen eerst naar de tribunes. Je houdt ten alle tijden 1,5 meter afstand totdat je in de zaal bent. Dus geen handen geven e.d.

4. Jullie krijgen van het bestuur het teken om de zaal in te mogen. (Tot dat moment blijf je dus boven!) Loop ordentelijk de trap af, direct links af richting zaal.(Staat aangegeven met pijlen.)

5. Tijdens het inspelen en de wedstrijd niet aan je gezicht komen. Heb je dat wel gedaan dan staat er bij het telbord handgel klaar. Gebruik dat alsjeblieft. Tassen niet op elkaar stapelen!

6. Na de wedstrijd worden er geen handen geschud. Klappen voor de winnaar is nu een alternatief.

7. Iedereen gaat na de wedstrijd *direct naar zijn eigen bekende kleedkamer. Dames kleedkamer 4, heren kleedkamer 1, 2 en 3. Daar mag je met inachtneming van de 1,5 meter omkleden en kort douchen. *Denk eraan dat teams voor de volgende ronde op jullie staan te wachten op de tribune! Alleen via de kleedkamer kan je of naar huis of naar het sportcafé.
Denk er om dat je NIETS in de kleedkamer achterlaten mag!

8. Het sportcafé is voor ons aangepast, maar er gelden wel regels! Ieder team bespreekt vooraf hoeveel teamleden er iets gaan drinken/eten. De eerste die klaar is gaat naar de ingang van het sportcafé en wast zijn handen!

handen wassen

9. Pomp bedien je met een voet-pedaal. John, Ria of een van de medewerksters komt naar je toe en wil van je weten hoe groot het team is en zal je een tafel aanwijzen. Je haalt dan je team op uit de kleedkamer. Ook nu geldt de 1,5 meter regel.
Tassen en jassen mogen NIET naar binnen bij het sportcafé! (Denk aan je waardevolle spullen!)
Mogelijke plek is de centrale hal, maar ook nu NIET stapelen. Iedereen wast wéér zijn/haar handen bij binnenkomst en neemt plaats aan de aangewezen tafel. De stoelen blijven op afstand van elkaar, dus NIET naar elkaar toe schuiven! Denk eraan dat bij controle een overtreding van de horeca /sportkantine regels een boete van € 4.000 mogelijk is voor het sportcafé en/of € 390 voor jezelf

10. In principe werkt het sportcafé met tijdvakken na de 1e en 2e ronde. Je krijgt ongeveer 1 uur de tijd om gezamenlijk wat te nuttigen. Hou zelf de tijd in de gaten. Jullie weten de aanvangstijden en dus ook wanneer de volgende teams komen. John, Ria of een van de medewerksters kan jullie vragen om eventueel aan te schuiven bij een ander team, indien er bijvoorbeeld meerdere van jullie teamleden zijn weg gegaan en je toch nog even wil blijven. Volg hoe dan ook hun instructies op!

11. 1 persoon neemt de bestelling op en rekent dan ook af. (Het mag ook contant) Dit doe je RECHTS van de bar. Ophalen doe je dan LINKS van de bar (zie de foto). Hou 1,5 meter afstand. Alleen op die plek kan je bestellen. Ga dus NIET ergens aan de bar hangen. Dat mag niet!

drank bestellen

12. Als jullie weggaan dan alle flesjes, glazen etc. inleveren op de plek waar de bestelling is opgehaald. Ook bij vertrek 1,5 meter aanhouden.

13. Vergeet jullie tassen niet. Laat ze niet in de kleedkamer achter, want het is na het verlaten van de kleedkamer niet meer toegestaan daar te komen. Voor de tellers en fluiters geldt ook dat zij op de tribune blijven bij de eerste wedstrijd. Bij de 2e en 3e wedstrijd mogen ze in de zaal blijven, indien ze ervoor gespeeld hebben.
Wisselingen van scheidsrechters en tellers tijdens de wedstrijd zijn niet meer toegestaan.
De scheidsrechters krijgen een electronische fluit, die leg je na de wedstrijd bij de teller. De teller wast zijn handen voor het tellen en mocht hij/zij aan zijn gezicht hebben gezeten dan graag ook direct daarna. Het bestuur zal voor de wedstrijden ervoor zorgen dat het materiaal (ballen, fluit, pennen) telkens voor de wedstrijd gedesinfecteerd zijn. Ondanks al deze aanpassingen hopen wij dat iedereen toch weer met evenveel plezier zal gaan volleyballen bij BenR volleybal en dat het "nieuwe normaal" niet al te lang zal gaan duren.